How to Apply

Dowload the application form here and return it to us by March 1sy 2021 to apply@annacelf.co.uk

Details of how the applications will be evaluated is also available below

We will review the applications within 4 weeks of the closing date and inform you of our decision. 

Money will be paid out by April 16th 2021.

 

Projects must be complete by March 31st 2022 and relevant paperwork returned to us.

 

 

Application and Info

 

 

How we will Evaluate

 

 

Sut i wneud cais

Dadlwythwch y cais oddi yma a’i ddychwelyd atom erbyn Mawrth y 1af 2021 i apply@annacelf.co.uk. Mae manylion sut y bydd y cais yn cael ei werthuso, isod.

Byddwn yn adolygu’r ceisiadau o fewn 4 wythnos o’r dyddiad cau, ac yn eich husbysu o’n penderfyniad.

 

Rhaid cwblhau prosiectau erbyn Mawrth 31ain 2022 a dychwelyd y gwaith papur perthnasol atom.

 

 

Fflurfen Cais

 

 

Sut fyddwn yn asesu’ch cais

 

 

Questions? Cwestiynau?

Email us! Ebostiwch ni! contact@annacelf.co.uk